ภาษาอังกฤษวันละคำ สองคำ วันนี้ขอเสนอ

"under the weather" เป็นทั้งสำนวน และแสลง

หมายถึง "ป่วย" , "ไม่สบาย"
...
เช่น "
You seems to be a little under the weather."

"คุณดูเหมือนไม่ค่อยสบายนะ"

Comment

Comment:

Tweet