สำนวนคำว่า "bring home the bacon" เป็นสำนวน
 
แปลสั้นๆ ก็คือ "เลี้ยงดูครอบครัวได้" ค่ะ
 
ตัวอย่างเช่น  
 
She has been working very hard trying to bring home the bacon.
 
"เธอทำงานอย่างหนักเพื่อหาเลี้ยงครอบครัว"
 
สำหรับวันนี้ลาไปก่อน บุญรักษา เทวดาคุ้มครอง สวัสดีค่ะ

Comment

Comment:

Tweet